Integraal betekent: één geheel uitmakend, alles omvattend. Dat integrale heeft enerzijds betrekking op de behandelmethoden die in ons Centrum gebruikt worden. Zo worden er vooral methoden gebruikt waarbij de hele mens wordt behandeld en niet alleen het aangedane stukje.

Wij zien gezondheid als het resultaat van een optimaal evenwicht binnen zowel lichaam, geest, relatie, gezin, werk als maatschappij. Dat wordt een holistische benadering genoemd.

Het integrale aspect heeft anderszijds óók betrekking op ons streven naar een geneeskunde waarbij er een meer omvattende samenwerking bestaat tussen de diverse richtingen in zowel de reguliere als de alternatieve geneeskunde.

De methoden die wij overwegend gebruiken worden doorgaans tot de alternatieve of complementaire geneeskunde gerekend. Zo kunt u bij ons terecht voor acupunctuur, homeopathie en osteopathie

 

Systeem

In de praktijk betekent dit dat de diverse behandelmethoden die in ons Centrum gebruikt worden, zoveel mogelijk geïntegreerd worden tot één systeem. Dit is alleen mogelijk door de nauwe samenwerking van onze behandelaars, waarbij we elkaars kennis en kunde onderling uitwisselen en daardoor versterken. Wij onderhouden ook nauwe contacten met behandelaars in verschillende disciplines door het hele land. Indien nodig kunnen wij  dan ook gericht doorverwijzen.

Onder Werkwijze leest u meer over hoe wij komen tot een zo passend mogelijk therapieadvies.

Samenwerking

Wij proberen daar waar dit nodig of wenselijk is, samen te werken met eventueel behandelende huisartsen en specialisten. Het gebruik van door huisarts of specialist voorgeschreven medicatie hoeft geen belemmering te vormen voor onze behandeling. Als het wenselijk is medicatie af te bouwen of te verminderen, dan gaat dit altijd in overleg met de voorschrijvende arts of specialist.