Centrum Integrale Geneeskunde

  

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen.

De meest gebruikte methoden zijn oosterse geneeswijzen (acupunctuur en chinese kruiden), osteopathie, homeopathie en voedingsadviezen en voedingssupplementen.
Daarnaast gebruiken wij nog een groot aantal andere waardevolle diagnostische en therapeutische technieken.

Wij realiseren ons dat het voor veel mensen lastig is om op het onoverzichtelijke gebied van de alternatieve geneeswijzen zin van onzin te onderscheiden. Het CIG functioneert al vele jaren als een wegwijzer bij het vinden van de voor u meest passende behandeling.


Ons team

Ons behandelteam bestaat uit gedreven, goed opgeleide en zeer ervaren behandelaars, ieder met zijn eigen expertise en vaardigheden. Door ons intensieve onderlinge overleg is er sprake van een voortdurende uitwisseling van ervaring en kennis. 
Wij zijn voortdurend op zoek naar collega's die qua filosofie, werkwijze, kndigheid en ervaring een aanvulling op ons team zouden kunnen vormen. Zodoende is er met enige regelmaat sprake van uitbreiding van ons team.


Onze filosofie

In onze benadering staat de cliënt centraal. Door ons te verdiepen in de achtergronden en ontstaanswijze van de klachten op zowel lichamelijk, geestelijk als psychosociaal vlak proberen wij een zo ruim mogelijk inzicht te krijgen in de problematiek van de cliënt. 

Het vertrekpunt is doorgaans één of meerdere klachten en uiteraard zijn wij erop gericht die zo goed mogelijk te helpen genezen. Maar niet zonder oog voor hun onderlinge samenhang en hun betekenis voor het gehele wezen van de cliënt. Het doel van onze interventies is steeds een beter totaal functioneren en een grotere harmonie. 

Onze behandelmethoden zijn geworteld in traditie, maar niet zonder oog voor de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten. Door eigen onderzoek en door participatie in een opleidingsinstituut dragen wij actief bij aan de ontwikkelingen op het gebied van de complementaire geneeswijzen.

Voor de meeste soorten behandelingen die wij toepassen geldt dat zij vooral gericht zijn op het activeren en stimuleren van het eigen herstellende vermogen, op een zodanige wijze dat de cliënt aan het einde van het behandeltraject deze stimulatie niet meer nodig heeft, maar zelf in staat is zijn of haar optimale balans te behouden.

Werkwijze »